Oktaeder logo
Szabadon választható társadalomtudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 


A fizika története az ókortól Newtonig
Ajánlott Szakok: fizika
Kód: xxxn9207
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék


Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár IrodalomVissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A fizika története  az ókortól Newtonig
Heti 2 órás előadás

  Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 Helye: LD 5-202 Ideje: szerda 16:00-17:30
 
Ajánlás:
Elsősorban a fizika szakos hallgatóknak ajánlom, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a fizika története és a társadalommal való összefüggései iránt.

Előismeretek:
A klasszikus fizika alapjainak ismerete előny, bizonyos technikai részletek elhagyásával azonban a kurzus bármilyen természettudomány-szakos hallgató számára követhető.

Számonkérés:
D típusú kombinált vizsga: az utolsó órán vizsgazárthelyi megajánlott jegyért, amelyen szóban  lehet javítani.

Tematika:
A kollégium célja hogy bemutassa a fizikatörténetet a maga társadalmi-gazdasági-politikai-ideológiai összefüggéseivel együtt. 

  Tematika: 

 • 1. Bevezetés: A tudománytörténet-írás története. A fizika fogalma.  
 • 2-6. Fizika az ókorban: Fizikai ismeretek a görögség előtt. Fizika és természetfilozófia. Fizika és logika. Püthagorasz: fizika és matematika, fizika és misztika. Az ókori atom-felfogások (Demokritosz-Epikurosz-Lucretius és Platón). A földi és az égi fizika (Arisztotelész). Az alexandriai iskola.  
 • 7. A középkori fizika.  
 • 8-10. A reneszánsz fizika: A bolygópályák kutatása (Kopernikusz, Kepler). Fizika és vallás (Galilei). A kísérlet és elmélet kölcsönható fejlődése a mechanikában, hőtanban, fénytanban.  
 • 11-12. A newtoni forradalom: Newton elődei (Descartes és mások). A "Principia" tartalma és jelentősége. A mechanisztikus paradigma.
 • 13. Vizsgazárthelyi

Irodalom:
 • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy későbbi kiadások, esetleg CD)
 • Ropolyi László és Szegedi Péter (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös Kiadó, 2000 - html, pdf) - I-IV. fejezetek (kivéve a biológiai alfejezetek)
 • Szegedi Péter (szerk.): Fizikatörténeti szöveggyűjtemény (ELTE-BME, 2013) - 1-3. fejezetek
Ajánlott irodalom:
 • Fényes Imre: A fizika eredete. Az egzakt fogalmi gondolkodás kialakulása (Kossuth 1980)  
 • Richard Mankiewicz: A matematika históriája (HVG 2003)
 • Görög gondolkodók 1-2. (Kossuth 1996)
 • Steiger Kornél (szerk.): Parmenidész-Empedoklész töredékek (Gondolat 1985)
 • Korai görög materialisták (Művelt Nép 1952)  
 • Simon Endre (szerk.): Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1-2. (Tankönyvkiadó 1966)  
 • B. L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése (Gondolat 1977)
 • Szabó Árpád-Kádár Zoltán: Antik természettudomány (Gondolat 1984)  
 • Platón Összes Művei I-III. (Európa 1984)  
 • Arisztotelész: Metafizika (Tankönyvkiadó 1957) 
 • Ernst Peter Fischer: Arisztotelész, Einstein és a többiek (Saxum 1998)
 • Otto Neugebauer: Egzakt tudományok az ókorban (Gondolat 1984)  
 • Lucretius, Carus: A természetről (Alföldi Magvető 1957)  
 • Einstein-Infeld: Hogyan lett a fizika nagyhatalom? (Móra 1971)  
 • P. Rossi: A filozófusok és a gépek (Kossuth 1975)  
 • Bruno-Galilei-Campanella. Szemelvények (Művelt Nép 1953)  
 • Michael White: Leonardo, az első tudós (Alexandra 2005)
 • John Gribbin: A tudomány története (Akkord 2004)
 • Arthur Koestler: Alvajárók (Európa 1996)
 • Galilei: Matematika érvelések és bizonyítások (Európa 1986)  
 • Galilei: Párbeszédek (Kriterion, Bukarest 1983)  
 • Vekerdi László: Így él Galilei (Typotex 1998)
 • Szemjon Grigorjevics Gingyikin: Történetek fizikusokról és matematikusokról (Typotex 2004)
 • John Banville: Kepler (Európa 1983)
 • Rosemarie Schuder: A boszorkány fia (Kossuth 1988)
 • Boros Gábor: René Descartes (Áron 1998)
 • Newton: A Principiából és az Optikából. Levelek Bentleyhez (Kriterion, Bukarest 1981)  
 • Newton: A világ rendszeréről (Magyar Helikon 1977)  
 • Newton: Válogatott írásai (Typotex 2003)
 • I. Bernard Cohen: The Newtonian Revolution with illustrations of the transformation of scientific ideas (Cambridge University Press 1980)  
 • J. D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig (Gondolat-Kossuth 1977)  
 • Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein (Harvard Univ. Press, Cambridge 1973., 1974)
 • Gerald Holton and Stephen G. Brush: Physics, the Human Adventure. From Copernicus to Einstein and  Beyond (3rd ed. Rutgers Univ. Press, New Brunswick  2001.)
 • Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete (Osiris 2000)
Az órákon kivetített diák:
Az óra címe: Színes diák Fekete-fehér emlékeztetők
Tematika. A tudománytörténet-írás története. Mi a fizika? Fizikai ismeretek a görögség előtt.
Fizika és természetfilozófia. Fizika és logika.
Püthagorasz. Az ókori atomizmus. Arisztotelész 1.
Arisztotelész 2. Az alexandriai iskola 1.
Az alexandriai iskola 2. A középkori fizika 1.
 A középkori fizika 2. A reneszánsz fizika 1. (A bolygópályák kutatása)
A reneszánsz fizika 2. (A bolygópályák kutatása)
A reneszánsz fizika 3. (A bolygópályák kutatása)
A reneszánsz fizika 4. (Fizika és vallás, Mechanika)
A reneszánsz fizika 5. (Mechanika)
A reneszánsz fizika 6. (Mechanika, Hőtan, Fénytan)
A reneszánsz fizika 7. (Fénytan) A newtoni forradalom.
     
A teljes anyag

 


Hírek, információk:
 

Utolsó felfrissítés: 2015. december 3.