Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
Tudományfejlődés-elméletek
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9202
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

Tudományfejlődés-elméletek
Heti 2 órás előadás.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Déli Tömb 1-225 Időpontja: csütörtökön 17:30-19:00
 
Ajánlás:
Bármely természettudományt már legalább egy éve tanuló hallgatónak.
Előismeretek:
Valamely természettudomány alapjainak ismerete előny, és a kurzus anyagának maradéktalan követését nagymértékben elősegíti. Minél inkább ismeri valaki egy tudomány tényleges működését (arányos ez az egyetemen eltöltött évekkel?), annál inkább részt tud venni a munkában.
Számonkérés:
Kollokvium.
Tematika:
Az előadás célja a hallgatót bevezetni a XX. századi tudományfilozófia alapfogalmaiba. A legfontosabb tudományfilozófiai problémák ismertetésével lehetővé kívánja tenni, hogy a hallgatók tudatosan viszonyuljanak kutatott vagy oktatott tárgyukhoz.
 

1. Ókori elképzelések a tudomány fejlődéséről: Platón, Arisztotelész. Újkori elképzelések a tudomány fejlődéséről: Francis Bacon, Galilei stb.
2. A növekvő piramis (kumulatív) modellje: adatok, indukció, elmélet, magyarázat, megértés, előrejelzés.

3. Legújabb kori (neopozitivista) elképzelések a tudomány fejlődéséről: A Bécsi Kör: tapasztalat, nyelv és logika, igazolás, megerősítés.
4. Harc a tudomány és nem-tudomány elválasztásáért: Karl Popper a cáfolatok szerepéről a "tudás" gyarapodásában.
5-6. Posztpozitivista elképzelések a tudomány fejlődéséről: Thomas Kuhn a normál és forradalmi tudományfejlődésről.
7. Lakatos Imre a tudományos programok fejlődéséről.
8. Paul Feyerabend ismeretelméleti anarchizmusa.
9. A tudomány evolúciós modelljei: Larry Laudan és a problémamegoldás fejlődése, Stephen Toulmin és a fogalmak darwini evolúciója, David Hull és a tudomány társadalmi evolúciója.
10. Szociológiai elképzelések a tudomány fejlődéséről:  néprajz a laboratóriumban, a tudásszociológia erős programja (David Bloor).
11. A relativizmus empirikus programja (Harry Collins), a szociálkonstruktivizmus.

12. Összefoglalás és kitekintés.

Irodalom:
Forrai Gábor-Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Áron Kiadó, Budapest 1999.)
Ajánlott irodalom:
  • A Bécsi Kör filozófiája (Gondolat, Budapest 1972)
  • Karl R. Popper: A tudományos kutatás logikája (Európa, Budapest 1997)
  • Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, Budapest 1984)
  • Lakatos Imre: Filozófiai írásai (Atlantisz, Budapest 1997)
  • Paul K. Feyerabend: A módszer ellen (Atlantisz, Budapest 2002)
  • Paul Feyerabend: Három dialógus a tudásról (Osiris, Budapest 1999)
  • Barry Barnes-David Bloor-John Henry: A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris, Budapest 2002)

Hírek, információk:
 

Utolsó felfrissítés: 2013. szeptember 13.